Handledning i psykosocialt arbete

Christer Hellberg
 

Utifrån min samlade kompetens och erfarenhet med 34 år inom det sociala arbetet erbjuder jag handledning till arbetsgrupper, eller enskilda, i ert dagliga arbete.  

Efter socionomexamen 1985 har jag arbetat med socialt förändringsarbete i människovårdande organisationer på olika nivåer. Områdena jag verkat inom är de som rör individ och familjeomsorgen d v s försörjningsstöd, barn och familj, missbruksvård, familjerätt och ensamkommande barn. Jag har arbetat i kommunala förvaltningar, på privata, statliga och kommunala institutioner.

Jag har 18 års erfarenhet som chef i organisationer av varierande storlek och erfarenhet av komplicerade uppdrag som krävt stor omsorg av personalgrupper i förändring.

Sedan 2008 har jag arbetat som konsult/handledare vid sida av en fast tjänst.

Min formella kompetens som handledare är från handledar- och konsultutbildning på Risling och Partners i Stockholm innefattande organisationspsykologi, handledning, coachning, konsultation, personligt ledarskap och teambuilding och handledarutbildningen i psykosocialt arbete Ersta Sköndal högskola.

Jag har  handledning på handledningen av psykolog/ psykanalytiker Maj Britt Winberg i Lund.

De två nämnda utbildningar är de som är adekvata att nämna för min handledarkompetens. Jag har förutom dessa två utbildningar ett antal universitetskurser och uppdragsutbildningar i socialt arbete, psykologi och organisationsteori.

Jag vänder jag mig till organisationer och arbetsgrupper inom socialtjänstens, sjukvårdens och skolans  verksamheter som handledare.

Jag är godkänd som handledare för socionomauktorisation.

Upphandlad av kfsk avseende Skåne, Halland och Kronoberg.Kontaktuppgifter:

Christer Hellberg Konsult AB, Tel 0705127271,

Mail Hellberg.Christer@telia.com

Orgnr. 559023-5957.